H.Əliyev pr. – M.Məmmədzadə küç. (Rəssamlıq Akademiyası)